Jūsu ceļojums ar NPS Travel Ceļojumi Vīzas Autonoma Transfers Viesnīcas Aviabiļetes

Privātuma politika

SIA NPS Group, tīmekļa vietnē īpašnieks NPS.lv (turpmāk – NPS Travel), tūrisma Pakalpojuma pārdevējs

Klients – fiziska un/vai juridiska persona, kas rezervē un iegādājas tūrisma Pakalpojumus NPS Travel aģentūrā

Pakalpojums – tūrisma pakalpojums, ko Aģentūra piedāvā rezervēt un iegādāties

Lai reaģētu uz tūrisma pakalpojuma pieprasījumu pieprasa no lietotāja sekojošo informāciju

– kontaktpersona

– kontaktpersonas e-pasta adrese

– kontaktpersonas tālruņa numurs.

Klients ir atbildīgs par visas sniegtās informācijas patiesumu un precizitāti. Rezervācijā norādīto pasažieru datiem jāsakrīt ar pasē norādītajiem (nelietojot mīkstinājuma un garumzīmes)

Personīgās informācijas izmantošana

Kontaktpersonas vārdu un kontaktinformāciju izmanto, lai atbildētu uz saņemto pieteikumu un / vai precizētu informāciju par šo pieteikumu

Pēc savu saistību izpildes saskaņā ar konkrēto pieprasījumu, NPS Travel ar lietotāju nesazinās, izņemot ārkārtas gadījumus, piemēram

– lietotājs ir izteicis vēlmi, lai ar viņu sazinās, piemēram, kad tiek samazināta cena pieprasītajam tūrisma pakalpojumam

– lietotājs pieņem no NPS Travel saņemto piedāvājumu un izsaka vēlēšanos slēgt līgumu par tūrisma pakalpojumu sniegšanu

Klienta personīgās informācijas nodošanas nosacījumi no NPS Travel trešajām personām

Saņemot pieprasījumu ceļojuma/tūrisma pakalpojuma piemeklēšanai, lietotāja personas dati, izņemot lietotāja elektronisko adresi, tiek nodoti trešajām pusēm NPS Travel tikai tad, ja lietotājs pieņem piedāvājumu, kas saņemts no NPS Travel, un izsaka vēlēšanos slēgts līgumu par tūrisma pakalpojumu sniegšanu. Lietotāja e-pasta adrese netiek nodota trešajām personām

Lietotāja personas datu saņemšana un apstrāde attiecībā uz tūrisma pakalpojuma rezervāciju tiek noteikta attiecīgajā līgumā par tūrisma pakalpojumiem un / vai aviopārvadājumiem, un speciālo pakalpojumu sniegšanu

NPS Travel ir tiesības nodot pasažiera personīgo informāciju valsts iestādēm tikai pēc oficiālā un likumīgi pamatota rakstiska pieprasījuma no šo iestāžu puses

NPS Travel nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies neprecīzu vai nepilnīgu datu iesniegšanas rezultātā no klienta puses, klientam noformējot pasūtījumu

Savas personīgās informācijas izmaiņa vai dzēšana no klienta puses

Izmainīt vai izdzēst savu personīgo informāciju lietotājs var, griežoties NPS Travel birojā ar rakstisku pieprasījumu

Apliecinam, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar pieteikumu un vēlēšanos slēgts līgumu par tūrisma pakalpojumu sniegšanu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot vēlēšanos slēgts līgumu par tūrisma pakalpojumu sniegšanu , ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu

T. +37126020921

info@nps.lv